De inkom is gratis, maar een financiële bijdrage mag natuurlijk altijd. Deze komt dan integraal ten goede van ANANDA, een kleine NGO met een VZW-statuut. Deze organisatievorm was noodzakelijk om de doelstellingen van de werking, namelijk het opkomen voor de armsten der armen in India, te realiseren. Voorbeelden zijn het verschaffen van drinkwater door het boren van waterputten, het stimuleren van het onderwijs en het steunen van vrouwencoöperaties.

Voor meer info e-mail Henri Schockaert.

©2007- Ingo Van den Broeck.