De Gouden Moerbei en de zijderups

Interessante websites

Tuinieren

VlacoVlaamse Compostorganisatie vzw.
VeltVereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze.
YggdrasilEen didactisch-ecologische ontmoetingsplaats voor permacultuur of duurzame landbouw.

Hobby en bevriende websites

KleikoppenatelierEen klein atelier waar men alles leert over werken met klei, koppen, beelden en potten, glazuren, raku- en rookstoken,...
AgroforestryHet integreren van houtachtige gewassen samen met éénjarige teelten. Dit is een van de vele thema's van de Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw (WERVEL).

Milieu

VMMWebsite van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Zonder is gezonderCampagnewebsite rond het gebruik van pesticiden in de tuin.
De WaterkantCentrum voor educatie, vorming en opleiding over water, waterlopen, natte natuur en integraal waterbeheer in het Denderbekken.

Andere

AalstWebsite van de stad Aalst.